kontrakt

Kontrakt zawodnika poniżej 18 roku życia

kontrakt

Jak pewnie zauważyliście nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego prowadzoną przez p. Dariusza Łaszczyka. Na blogu kancelarii www.prawopilkarskie.pl znajdziecie mnóstwo porad prawnych.

Poniżej informacje dotyczące kontraktu zawodnika poniżej 18 roku życia.

 

 

Zgłaszają się do nas rodzice niepełnoletnich zawodników z prośbą o pomoc  prawną przy zawarciu pierwszego profesjonalnego kontraktu z klubem piłkarskim. Najczęstsze wątpliwości jakie pojawiają się u rodziców to, czy ich dziecko może już podpisać kontrakt z klubem i na co należy zwrócić szczególną uwagę przy negocjacjach warunków takiego kontraktu z klubem.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami Zawodnik niepełnoletni może podpisać kontrakt z klubem piłkarskim. Jest to tzw.: „Kontrakt U18”. Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia.

Kontrakt U18 może być zawarty na okres nie dłuższy niż 3 lata, gdzie standardowy kontrakt zawodnika może być zawarty na 5 lat.

Każdy Kontrakt U18 z Zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny znajdować się na Kontrakcie U18, obok podpisu Zawodnika. Oznacza to, że na Kontrakcie U18 musi znaleźć się podpis samego Zawodnika oraz najczęściej podpisy obojga rodziców.

Zgoda rodziców może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia z poświadczonymi notarialnie podpisami. Oznacza to, że na Kontrakcie znajduje się podpis Zawodnika, a załącznikiem do Kontraktu jest odrębna pisemna zgoda rodziców na zawarcie tego Kontraktu, którą rodzice podpisali wcześniej u notariusza.

Co się dzieje w przypadku kiedy Zawodnik niepełnoletni jest zdecydowany na podpisanie Kontraktu z klubem, a rodzice nie wyrażają na to zgody? Zawodnik taki jest uprawniony do wystąpienia do sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie Kontraktu U18 z konkretnym klubem piłkarskim. Zezwolenie wydane przez sąd opiekuńczy zastępuje zgodę rodziców lub innych opiekunów prawnych i powinno stanowić załącznik do Kontraktu U18.

Należy pamiętać, że zarówno sam Zawodnik jak i rodzice mogą udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu do negocjacji i zawarcia Kontraktu z klubem piłkarskim. Kancelaria świadczy również usługi prawne skierowane dla zawodników oraz ich rodziców, w tym doradza w obsłudze prawnej transferów.

0 odpowiedzi

Wypowiedz się

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz